Documente solicitate

Documente solicitate
• Actele de identitate (BI/CI) pentru solicitant; sotia/sotul solicitantului (daca este casatorit(a) si doresc sa aplice impreuna); codebitori (daca este cazul) ;
• Certificatul de casatorie (daca solicitantul este casatorit si aplica impreuna cu sotia/sotul) ;
• Factura de utilitati recenta de la adresa din actul de identitate (se solicita doar in anumite situatii) .

In cazul veniturilor obtinute din salarii:
• Adeverinta de venit;
• Copia cartii de munca sau contract de munca (nu este necesara in cazul anumitor banci);
• Se solicita doar in cazul anumitor banci fisa fiscala aferenta anului precedent in original, sau copie cu stampila oficiala a angajatorului (nu este necesara atunci cand nu s-a lucrat in anul anterior, sau pentru anumite domenii de activitate);

In cazul veniturilor obtinute in strainatate de catre cetateni romani:
• Permis de sedere in tara respectiva, valabil;
• Permis de munca, valabil;
• Copie contract de munca incheiat pe perioada nedeterminata sau determinata (cu conditia ca acesta sa acopere cel putin durata creditului, sau sa fi fost reinnoit cel putin o data);
• Extrase de cont sau fluturasi de venit eliberati de catre angajator, din care sa reiasa veniturile nete incasate pe ultimele 3 luni;
• Se poate prezenta orice document care sa probeze certitudinea, autenticitatea si valabilitatea veniturilor realizate.
* Toate documentele trebuiesc traduse si legalizate.

In cazul veniturilor din activitati independente:
• Documentele doveditoare a calitatii de persoana fizica autorizata;
• Declaratia de Venit Global, sau Declaratia Speciala,sau Dispozitia de impunere definitiva pentru anii fiscali anteriori (doar unul din aceste documente);
• Registrul de incasari si plati (doar in cazul anumitor banci).

In cazul veniturilor din dividende:
• Bilantul si Contul de Profit si Pierderi, asa cum sunt inregistrate la Administratia Financiara (cu stampila de inregistrare) si balanta aferenta;
• Ultima balanta;
• Deciziile Asociatilor / Actionarilor companiei de a distribui profitul;
• Documentele de identificare ale companiei.

In cazul veniturilor din pensii:
• Decizia de pensionare ;
• Ultimul talon de pensie.

In cazul veniturilor din chirii:
• Contractul de proprietate pentru imobilul inchiriat;
• Contractul de inchiriere;
• Decizia/declaratia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea folosintei bunurilor.

In cazul veniturilor obtinute de navigatori:
• Copie dupa Brevet / Certificat de capacitate sau alt document care atesta calificarea;
• Copie dupa Contractul curent pt. imbarcare sau precontract – daca este disponibil;
• Adeverinta/ foaie matricola emisa de Autoritatea Navala Romana;
• Documente doveditoare ale venitului – Contracte, Adeverinta de salariu, etc. – se solicitia de la caz la caz.

In cazul veniturilor din drepturi de autor (proprietate intelectuala):
• Contract de cesiune a drepturilor de autor;
• Adeverinta doveditoare a veniturilor ;
• Declaratie de impunere pentru plarti anticipate cu titul de impozit privind venturile din drepturi de proprietate intelectuala.


Ai nevoie de ajutor ?

Aplica ACUM